Sct. Jacobi Skole frem mod 2021

Sct. Jacobi Skole er den nyeste skole i Varde Kommune. Skolen er som skabt til folkeskolereformen og har fornemme udearealer.

0JdUsAlQ

Sct. Jacobi Skole set fra en skoleleder

Sct. Jacobi Skole har tre overordnede pædagogiske mål: 

 • Skolen vil i samarbejde med forældrene skabe de bedst mulige forudsætninger for, at eleverne kan leve et aktivt og ansvarligt liv. 
 • Vi vil søge at skabe en dagligdag præget af engagement, tillid, tryghed, glæde, rummelighed og ansvarlighed.
 • Vi vil fortsat være en skole i udvikling pædagogisk og fagligt, dette uanset at skolen fusionerer juli 2021. 

Vore primære indsatsområder kan man læse mere om i vores Visions- og indsatsdokument, for skoleåret 2019-2020. Overskrifterne her er: 

 • A-huset 
 • Linjer, valgfag og EFU i udskolingen 
 • Kræmmerdag lørdag den 21. september 
 • Fokus på udvikling af SFO’en 
 • Elev- og læringssamtaler 
 • Tidlig matematik- og læseindsats 
 • Digitalisering 
 • Dansk som andetsprog 
 • Den internationale dimension 
 • Læringslaboratorium i 6 trin 
 • Lege- og skolepatrulje  
 • Medarbejdere i trivsel 

Generelt vil jeg fremhæve den korpsånd, som medarbejderne udviser i den situation som Sct. Jacobi Skole er i, de vil fortsat udvikling indtil fusioneringen, og viser et stort engagement for dette at drive skole. 

Tryghed på Sct. Jacobi Skole

Sct. Jacobi Skole’s Antimobbestrategi & eSikkerhedspolitik

Hvad er mobning? 

Mobning er systematisk drilleri, forfølgelse, udelukkelse eller direkte isolation af et barn, som er nødt til at opholde sig der, hvor mobningen finder sted. Noget, som sker gennem længere tid.  - Noget, man ikke sådan lige kan flygte fra.  - Noget, som har overordentlig stor betydning for det mobbede barns selvværd og trivsel.  – Noget der også ofte kan ske via digitale medier. 

r75Sdb6A

Sct. Jacobi Skole’s værdigrundlag

Fællesskab

 • Vi er anerkendende og ansvarlige 
 • Vi er ambitiøse og kan mere sammen 
 • Vi er rummelige og møder andre ligeværdigt 
 • Vi er troværdige og gør det, vi siger 
 • Vi vægter det forpligtende samarbejde 

Livsglæde

 • Vi skaber glæde og trivsel
 • Vi er åbne og imødekommende over for alle
 • Alle bidrager til fysisk, psykisk og social sundhed 
 • Humor og smil er en vigtig del af skolens hverdag 

Nytænkning

 • Vi er nysgerrige, søger og deler ny viden med hinanden 
 • Vi tænker nyt, og skaber rum for kreativitet 
 • Læring skal give mening 
 • Vi stiller krav og udfordrer eleverne, så de kan lære i eget tempo og fra eget niveau 

Indsats på Sct. Jacobi Skole

Sct. Jacobi Skole’s Ordblindeindsats

Målet på Sct. Jacobi Skole er: 

At opspore elever i risiko for udvikling af ordblindhed så tidligt i skoleforløbet som muligt, så vi sikrer at disse elever støttes i udviklingen af deres fonologiske kompetencer og udvikler deres tidlige skriftsproglige muligheder på bedst mulige måde. 

wWQl9MEg

Vil du høre mere?

Hvis du vil høre mere om skolen, så tag kontakt til skolens kontor i åbningstiden.

NV6OTwrQ